Väänästen Sukuseura ry:n jäsentiedote sekä kokouskutsu vuosi- ja sukukokouksiin 7.11.2020 Lahteen

14.5.2020

 

1. Vuosikokous 7.11.2020 Lahdessa


Huhtikuun 4. päiväksi Siilinjärvelle kutsuttu sukuseuran vuosikokous jouduttiin koronapandemian vuoksi perumaan. Vuosikokous pidetään sukukokouksen yhteydessä 7.11. klo 10.00 Lahdessa Hennalan upseerikerholla, osoite Hennalankatu 259, Lahti.

Vuosikokouksessa
- käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja esitellään tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta sekä kuullan tilintarkastajan lausunto
- vahvistetaan tilinpäätös
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seuran hallitukselle
- käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet
- päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
- valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja kuluvalle toimintavuodelle

 

2. Väänästen sukujuhla ja 18. sukukokous 7.11.2020 Lahdessa


Väänästen sukujuhla ja Väänästen Sukuseuran ry:n 18. sukukokous järjestetään 7.11.2020 Lahdessa Hennalan upseerikerholla, osoite Hennalankatu 259, Lahti.


Lauantai 7.11.
9.00 alkaen Ilmoittautuminen ja kahvit
10.00 Väänästen Sukuseura ry:n vuosikokous
11.00 Sukututkimuksesta
12.00 Lounas
13.00 Väänästen sukujuhla
14.15 Väänästen Sukuseura ry:n 18. sukukokous
15.15 Kahvit

Kaikki Väänäset ja Väänäs-sukuiset ovat lämpimästi tervetulleita kaikkiin tilaisuuksiin. Tapahtuma on ilmoittautuneille ilmainen.


Sitovat ilmoittautumiset päivän eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään 15.10.2020 mennessä puh 040 721 7605 tai sähköpostilla: penttijuhani.vaananen[at]gmail.com . Mikäli
ilmoittautuneelle tulee este, siitä pitää ilmoittaa mahdollisimman pian, viimeistään 28.10.


Sukujuhlassa Väänäset ja Väänäs-sukuiset esittävät ohjelmaa, kuullaan suvun vaiheista ja sukututkimuksesta sekä Sukuseurojen Keskusliiton ja Lahden kaupungin tervehdys.

Sääntömääräisessä sukukokouksessa
- esitetään hallituksen laatima kertomus edellisen sukukokouksen jälkeisestä seuran toiminnasta ja taloudesta
- päätetään hallituksen esityksestä seuran tulevan toiminnan suuntaviivoista, talouden perusteista sekä muista jäsenten kannalta tärkeistä periaatteellisista kysymyksistä seuraavaan sukukokoukseen saakka
- valitaan seuran esimies ja varaesimies seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi
- valitaan viidestä yhdeksään hallituksen jäsentä seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi
- käsitellään vuosikokouksen tekemät esitykset

- kunniajäseneksi kutsuminen
- käsitellään hallituksen ja jäsenten määräaikaan (23.10.) mennessä tekemät esitykset
- annetaan hallitukselle seuraavaa sukukokousta koskevat evästykset.

Tervetuloa 7.11.2020 Lahteen Väänästen sukuseuran vuosikokoukseen sekä sukujuhlaan ja -kokoukseen. Mikäli pandemia aiheuttaa muutoksia kokouksiin, siitä ilmoitetaan kokouksiin ilmoittautuneille ja sukuseuran kotisivuilla. Mikäli päivämäärä muuttuu, lähetetään kaikille uusi kokouskutsu.


3. Sukuseuran myyntiartikkeleita


Sukuseuran tunnuksella varustettuja isännän viirejä voi tiedustella esimieheltä ja niitä on myytävänä kokouksissa. Isompi viiri on 50 cm x 500 cm (110 euroa) ja pienempi viiri 45 cm x 400 cm (80 euroa).

Kokouspaikalla on myytävänä 30 euron jäsenhintaan seuraavia sukukirjoja: Ennen Väänälää, Pohjois-Karjalan Väänäset, Varpasen Väänäset, Reittiön Väänäset sekä Pöljän ja Kolmisopen Väänäset. Lisäksi on myytävänä sukuseuran historiikkia ja vanhoja Sukupuita, koruja, kortteja, suruadresseja, sukuseuran postimerkkejä sekä cd-levyjä. Tuotteita voi kysyä myös esimieheltä.

 

4. Opiskelijastipendit


Väänästen Sukuseura ry. jakaa opiskelijastipendejä, joilla tuetaan sukuseuran opiskelijoita heidän opinnoissaan korkeakoulussa, yliopistossa tai ammatilliseen tutkintoon tähtäävässä oppilaitoksessa koti- ja ulkomailla sekä tuetaan korkeamman opinnäytteen suorittamista tai muun yleishyödyllisen tutkinnon tekemistä.


Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee löytyä selostus, mitä opiskelee, opintosuunnitelma, maininta mahdollisista muista stipendi- ja apurahahakemuksista sekä maininta tutkimustyöstä. Hakemuksesta pitää selvitä, mihin tarkoitukseen stipendiä halutaan käyttää. Lisäksi tarvitaan todistus oppilaitoksesta, johon hakija on hyväksytty ja jossa hän opiskelee. Eduksi on myös opintosuoritusote ja mahdolliset muut anomusta puoltavat asiakirjat.

Hakemukset on lähetettävä 15.10. mennessä os. Väänästen Sukuseura ry, Sinikka Aaltonen, Yliskyläntie 4 G 69, 00840 Helsinki. Lisätietoja Sinikka Aaltonen 050 524 9212.

 

5. Muuta


Jäsenmaksut pyydetään maksamaan 10.6.2020 mennessä.

Puiroolahden, Murtolahden, Haapalahden, Hirvimäen ja Räimän Väänästen tietoja sekä valokuvia pyydetään lähettämään esimiehelle tai suoraan sukuhaaran tietojen kerääjille.


Ulkomailla asuvien toivotaan maksavan ainaisjäsenmaksun, mikä helpottaa maksun maksamista. Mikäli olet maksanut tämän vuoden jäsenmaksun, sitä ei tarvitse maksaa uudestaan.

Aurinkoista ja koronavapaata kesää.
Sukuseuran esimies

Pentti Väänänen
040 721 7605
penttijuhani.vaananen[at]gmail.com