Perustava kokous

Väänästen sukuseura ry:n perustava kokous pidettiin 14.11.1937 Helsingissä Hämäläisten talolla. Perustavaan kokoukseen osallistui n. 60 henkilöä ja puheenjohtajaksi valittiin lehtori Oskari Väänänen ja kokouksen sihteeriksi laulunopettaja Jorma Väänänen. Sukuseuran perustamisen isänä toimi konsuli Ilmari Väänänen New Yorkista, jolle kokous lähetti sähkeen.

PÖYTÄKIRJA
tehty Väänästen Sukuseuran perustavassa kokouksessa Hämäläisten talossa Helsingissä marrask. 14 p:nä 1937

1 §.
Kokous alkoi klo 16,15 allekirjoittaneen lausuessa aloitteentekijöiden puolesta tervetulleiksi tilaisuuteen saapuneet suvun jäsenet, joita kokouksen alkaessa oli saapuvilla n. 60 henkeä.

2 §.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti lehtori Oskari Väänänen, joka ryhtyi heti toimeen kutsuen allekirjoittaneen kokouksen sihteeriksi.

3 §.
Päätettiin yksimielisesti perustaa Väänästen Sukuseura.

4 §.
Allekirjoittanut sihteeri luki ehdotuksen seuran säännöiksi.

5 §.
Seurasi väliaika valokuvan ottamisen vuoksi.

6 §.
Keskusteltiin siitä, olisiko sääntöehdotusta muutettava ja millä tavoin muuttaminen suoritettaisiin. Keskustelun tuloksena oli, että käytiin sääntöehdotus §§:ttäin lävitse tekemällä siihen muutamia muutoksia. Sääntöjen kaikenpuolinen kunnostaminen jätettiin valittavan johtokunnan tehtäväksi.

7 §.
Seurasi sukuseuran johtokunnan valitseminen. Johtokuntaan hyväksyttiin seuraavat henkilöt:

esimieheksi lehtori Oskari Väänänen
I varaesimieheksi maisteri Veikko Väänänen
II varaesimieheksi rakennusmestari Frans Hjalmar Väänänen
vakinaisiksi jäseniksi:
maisteri Erkki Vaheri
rva Siiri Hannikainen
laulunopettaja Jorma Väänänen
varajäseniksi prokuristi Klaus B. Väänänen ja
teknikko Aatami Väänänen.

8 §.
Määrättiin jäsenmaksuiksi kantajäsenille kertakaikkiaan 1000 markkaa, vakinaisille jäsenille kertakaikkiaan 300 markkaa ja vuosijäsenille vuosittain 10 markkaa.

9 §.
Kirjoittautumismaksun kantaminen hylättiin.

10 §.
Johtokunta valtuutettiin tekemään ilmoitus rekisteriviranomaiselle Väänästen Sukuseuran perustamisesta.

11 §.
Kuluvan kalenterivuoden tilintarkastajiksi valittiin tohtori Eino Vaheri ja insinööri Tarmo Väänänen.

12 §.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin lääketieteenkandidaatti Ilkka Väänänen ja maisteri Heikki Väänänen.

13 §.
Sukukokouksen pitämisestä päätettiin päättää Sukuseuran ensimmäisessä vuosikokouksessa.

14 §.
Kokouksessa läsnä olleista suvun jäsenistä kirjoitti 50 henkeä nimensä - muutamien poistuttua kokouksesta aikaisemmin - Sukuseuran perustavien jäsenten luetteloon.

15 §.
Päätettiin lähettää ilmoitus Sukuseuran perustamisesta aatteen "isälle" : konsuli Ilmari Väänäselle New Yorkiin.

16 §.
Kokous päätyi n. klo 18.20.

In fidém : Jorma Väänänen, sihteeri