Väänäset palkitsivat kolmen alakoulun oppilaita luontokilpailussa Kuopiossa

23.5.2023

Erittäin tasaväkisessä kilpailussa Länsi-Puijon 4-luokkalaiset ylsivät ensimmäiselle sijalle, ja Martti Ahtisaaren 3-4-luokkalaiset toiselle sijalle. Kolmannelle sijalle tulivat Snellmanin koulun 4-luokkalaisten ja Niiralan yksikön valmistavan luokan oppilaat kunniamaininnoin. Kilpailuun osallistui yhteensä noin kaksi sataa 3-4-luokkien oppilasta. Kilpailun järjestäjä on Väänästen sukuseura ry, joka palkitsee kilpailuun osallistuneet koulut luontosivistyksen edistämiseen tarkoitetulla rahasummalla.

Kutsukilpailu toteutettiin Väänäs-suvun ydinalueilla nyt toista kertaa. Viime keväänä kilpailuun kutsuttiin Siilinjärveltä Kuuslahden ja Pöljän alakoulut sekä Kuopiosta Pajulahden koulu. Tänä keväänä kilpailuun kutsuttiin kolme kaupunkikoulua. Väänästen tavoitteena on vakiinnuttaa kilpailu avoimeksi, johon osallistumista alakoulut voivat itse hakea.

Kilpailussa on tarkoitus tehdä luontohavaintoja ja tunnistaa lajeja. Kaiken elollisen tarkkailu kuuluu kilpailun piiriin ja oppilaat ovat saaneet itse valita, mitä ryhtyivät havainnoimaan. Kevään 2023 kilpailu käytiin 3.4.–12.5. välisenä aikana. Koululaiset ovat toimineet ryhmissä ja valinneet kilpailutöidensä havainnot ja esitysmuodon itse.

Oppilasryhmät esittelivät kilpailutyönsä 17.5. Väänästen sukuseuran edustajille Riitta Mäkiselle ja Eeva-Riitta Piispaselle.  - Esitykset olivat taitavasti tehtyjä ja olimme erittäin vaikuttuneita oppilaiden taidoista, Väänästen edustajat kertovat.

- Mikäli aiomme selättää ihmisen aiheuttaman globaalin lajikadon, on tärkeää, että mahdollisimman monella on henkilökohtainen luontosuhde. Toivomme, että Väänästen sukuseura voi omalta pieneltä osaltaan olla tukemassa lasten tutustumista ympäröivää luontoon ja vahvistaa heidän käsitystään monimuotoisen elämän tärkeydestä, sanoo professori Kalervo Väänänen, joka on ideoinut tämän alakoululaisten luontokilpailun yleisen luontokiinnostuksen lisäämiseksi ja joka jakoi palkinnot Niiralan koulussa Kuopiossa 23.5.

Kilpailun myötä kunnioitetaan myös merkittävän luonnontuntijan ja -ystävän, Kuopiossa vaikuttaneen lehtori Betty Väänäsen elämäntyötä. Väänästen sukuseura ry, joka perustettiin vuonna 1937, on yksi maamme vanhimmista sukuseuroista. Seuran olemassaolon aikana, yli 85 vuodessa, teollisten tarvikkeiden tuotanto ja ilmaston lämpeneminen ovat johtaneet merkittävään luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen.


- Mikäli aiomme selättää ihmisen aiheuttaman globaalin lajikadon, on tärkeää, että mahdollisimman monella on henkilökohtainen luontosuhde. Toivomme, että Väänästen sukuseura voi omalta pieneltä osaltaan olla tukemassa lasten tutustumista ympäröivää luontoon ja vahvistaa heidän käsitystään monimuotoisen elämän tärkeydestä, sanoo professori Kalervo Väänänen.


Martti Ahtisaaren koulun, Länsi-Puijon koulun ja Snellmanin koulun valmistavan luokan oppilaat ja opettajat olivat vastaanottamassa palkintoja Väänästen luontokilpailussa.
Martti Ahtisaaren koulun, Länsi-Puijon koulun ja Snellmanin koulun valmistavan luokan oppilaita opettajineen.
Snellmanin koulun Niiralan yksikkö on hienosti saneerattu.
Snellmanin koulun Niiralan yksikkö on hienosti saneerattu.
Niiralan koulun pihapiiriä vartioi pöllöveistos.
Liekö Minervan pöllö, joka vartioi Niiralan koulun uutta pihapiiriä.