Opiskelijastipendit haettavissa 31.10. mennessä

1.1.2023

Väänästen sukuseuran opiskelijastipendien hakuaika päättyy vuosittain 31.10. Stipendeillä tuetaan sukuseuran jäseninä olevia opiskelijoita korkeakouluissa tai ammatilllisissa oppilaitoksissa opinnäytteen tai tutkinnon suorittamista varten kotimaassa tai ulkomailla.

Väänästen Sukuseura ry. jakaa opiskelijastipendejä, joilla tuetaan sukuseuran jäseninä olevia opiskelijoita heidän opinnoissaan korkeakoulussa tai ammatilliseen tutkintoon tähtäävässä oppilaitoksessa koti- ja ulkomailla sekä korkeamman opinnäytteen suorittamista tai muun yleishyödyllisen tutkinnon tekemistä.

Sukuseura julkaisee stipendin saajien nimet ja kotipaikan sekä stipendin käyttötarkoituksen Väänästen sukupuu -lehdessä ja sukuseuran hallituksen tiedotteessa.

Stipendin saaneiden tulee lähettää sukuseuralle selvitys stipendin käytöstä. Mieluiten selvitys kirjoitetaan jutuksi, joka voidaan julkaista kuvien kera Väänästen sukupuu -lehdessä.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee löytyä selostus, mitä opiskelee, opintosuunnitelma, maininta mahdollisista muista stipendi- ja apurahahakemuksista sekä maininta tutkimustyöstä.

Allekirjoitetusta hakemuksesta pitää selvitä, mihin tarkoitukseen stipendiä halutaan käyttää. Lisäksi tarvitaan todistus oppilaitoksesta, johon hakija on hyväksytty ja jossa hän opiskelee sekä opintosuoritusote, tutkintotodistukset ja kaikki muut anomusta puoltavat asiakirjat.

Hakemukset on lähetettävä 31.10. mennessä osoitteella:

Väänästen Sukuseura ry

Sinikka Aaltonen
Yliskyläntie 4 G 69
00840 Helsinki

Lisätietoja Sinikka Aaltonen 050 524 9212