Opiskelijastipendit haettavissa 31.10. mennessä

24.11.2018

Väänästen sukuseuran opiskelijastipendien hakuaika päättyy vuosittain 31.10. Stipendeillä tuetaan sukuseuran jäseninä olevia opiskelijoita korkeakouluissa tai ammatilllisissa oppilaitoksissa opinnäytteen tai tutkinnon suorittamista varten kotimaassa tai ulkomailla.

Väänästen Sukuseura ry. jakaa opiskelijastipendejä, joilla tuetaan sukuseuran jäseninä olevia opiskelijoita heidän opinnoissaan korkeakoulussa, yliopistossa tai ammatilliseen tutkintoon tähtäävässä oppilaitoksessa koti- ja ulkomailla sekä tuetaan korkeamman opinnäytteen suorittamista tai muun yleishyödyllisen tutkinnon tekemistä.

Stipendin saaneiden tulee lähettää sukuseuralle selvitys stipendin käytöstä. Mieluiten selvitys kirjoitetaan jutuksi, joka voidaan julkaista kuvien kera Väänästen sukupuu -lehdessä.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee löytyä selostus, mitä opiskelee, opintosuunnitelma, maininta mahdollisista muista stipendi- ja apurahahakemuksista sekä maininta tutkimustyöstä.

Allekirjoitetusta hakemuksesta pitää selvitä, mihin tarkoitukseen stipendiä halutaan käyttää. Lisäksi tarvitaan todistus oppilaitoksesta, johon hakija on hyväksytty ja jossa hän opiskelee sekä opintosuoritusote, tutkintotodistukset ja kaikki muut anomusta puoltavat asiakirjat.

Hakemukset on lähetettävä 31.10. mennessä osoitteella:

Väänästen Sukuseura ry 

Sinikka Aaltonen
Yliskyläntie 4 G 69
00840 Helsinki

Lisätietoja Sinikka Aaltonen 050 524 9212